دیدار اعضاء بافرماندار تبریز

دیدار اعضاء بافرماندار تبریز

دیدار اعضای دبیرخانه مسابقات کشوری سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان بافرماندار تبریز   به گزارش روابط عمومی فرمانداری تبریز اعضای دبیرخانه مسابقات کشوری سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان با دکتر رحیم شهرتی فر دیدار کردند. فرماندار تبریزدر این دیدار با تقدیر از فعالیت های دبیرخانه و پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجانشرقی با اشاره به استعدادهایRead more about دیدار اعضاء بافرماندار تبریز[…]