برگزاری دوره های آموزشی سازه ماکارونی

اطلاعیه مهم: برگزاری دوره های آموزشی

آموزش سازه ماکارونی
با توجه به تعدد مسابقات سازه های ماکارونی در بهمن و اسفند ماه ۹۵ در چندین استانِ کشور، دبیرخانه مسابقات کشوری سازه های  کاپ آذربایجان آمادگی دارد در خصوص برگزاری دوره های آموزشی تخصصی سازه های ماکارونی مطابق با آیین نامه های مسابقات مورد نظر، با دانشگاه ها و موسسات آموزشی سراسر کشور همکاری نماید.
لطفا برای هر گونه هماهنگی با شماره ۰۹۳۶۳۷۷۸۵۷۵ (مهندس قاسم پور) تماس حاصل فرمائید.
با احترام
دبیرخانه مسابقات سازه های ماکارونی  کاپ آذربایجان