نتایج اولین دوره کاپ آذربایجان

نتایج اولین دوره کاپ آذربایجان

مشاهده نتایج مسابقات  اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی  کاپ آذربایجان با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد بنا به اعلام دبیر برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی  کاپ آذربایجان: این مسابقات در ۲ بخش دانشجویی و دانش آموزی و با همکاری پژوهش سرای آذربایجان (ناحیه۳ تبریز) و انجمنRead more about نتایج اولین دوره کاپ آذربایجان[…]