انعکاس خبری کاپ آذربایجان

با نزدیک شدن به برگزاری بزرگترین مسابقات کشوری سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان ، خبر برگزاری این مسابقات در کل کشور به صورت عالی انعکاس یافته و تمامی خبر گزاری ها به این موضوع مهم پرداخته اند که نشان از اهمیت بالای این مسابقه است.

نمونه رسانه های پرداختی به کاپ آذربایجان

تبریـز میزبان اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان
فرماندار شهرستان تبریز اعلام کرد: اولین دوره مسابقه های ملی سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان آذرماه امسال در تبریز برگزار می شود.
تبریـز میزبان اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان
برگزاری مسابقه ملی سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان در تبریز