لیست تیم ها

لیست تیم های شرکت کننده در اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان

اسامی تیم ها

اسامی تیم ها

لیست ترتیب پذیرش تیم ها در مورخه ۹۵/۰۹/۰۱

لیست پذیرش تیم ها

لیست پذیرش تیم ها