شرایط ثبت نام و آیین نامه ها

+ شرایط ثبت نام در بخش دانشجویی:

.pdf   Conditions Register CS.pdf (اندازه: ۵۳۸٫۴۹ KB)
آخرین ویرایش شرایط ثبت نام:  ساعت ۱۶ روز یکشنبه، مورخ ۹۵/۰۴/۲۰
************************************************************************
+آیین نامه های مسابقات در بخش دانشجویی:
(آخرین بروز رسانی: ساعت ۱۸ روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۲۰)
گرایش راندمانی:

.pdf   Randemani-AzarbayjanCup-CS.pdf (اندازه: ۱٫۲۴ MB )
گرایش سبک:

.pdf   Sabok-AzarbayjanCup-CS.pdf (اندازه: ۱٫۲۴ MB 1)

****************************************************************

+ شرایط ثبت نام در بخش دانش آموزی:

.pdf   Conditions Register S.pdf (اندازه: ۵۳۸٫۱۳ KB )
آخرین ویرایش شرایط ثبت نام:  ساعت ۱۶ روز یکشنبه، مورخ ۹۵/۰۴/۲۰
********************************************************************************
+ آیین نامه های مسابقات در بخش دانش آموزی:
(آخرین بروز رسانی: ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۷/۲۲)
گرایش راندمانی:

.pdf   Randemani-AzarbayjanCup-S.pdf (اندازه: ۱٫۲۳ MB )
گرایش سبک:

.pdf   Sabok-AzarbayjanCup-S.pdf (اندازه: ۱٫۲۵ MB )