ثبت نام در مسابقه

لطفا قبل از ثبت نام نسبت به کسب اطلاعات کامل ثبت نام و واریز هزینه های ثبت نام از قسمت آیین نامه ها اقدام نمایید.

* شماره حساب مربوط به واریز هزینه های ثبت نام، اسكان و پذیرایی برای مسابقه  کاپ آذربایجان  عبارت است از :  
شماره حساب ۰۱۰۹۵۶۱۴۵۲۰۰۹ بنام آقایان ” جواد محمدزاده قراملكی و سعید قاسم پور ” و یا شماره شَبای  
IR۸۹۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۹۵۶۱۴۵۲۰۰۹
نزد بانك صادرات، شعبه شریعتی جنوبی تبریز

توجه ** توجه: ? اطلاعیه شماره ۱۴

بدلیل تماس های مکرر تیم های متقاضی شرکت در مسابقه و مسئولین دانشگاه ها، زمان ثبت نام در اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی  کاپ آذربایجان تا روز دوشنبه مورخ ۲۴ آبان ۹۵ تمدید شد.

 لذا تیم هایی که بنا به هر دلیلی نتوانسته اند تا به امروز ثبت نام کنند، فرصت دارند تا روز دوشنبه مورخ ۲۴ آبان نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نیست.

با احترام
دبیرخانه مسابقات ملی  کاپ آذربایجان

 

 دانشجویی دانش آموزی

 

جوایز

کاپ آذربایجان

جوایز مسابقه