مهندس مجید نیک نیاز

nikniaz

مهندس مجید نیک نیاز

کارشناس مهندسی عمران – عمران

مخترع و پژوهشگر

 

سوابق حضور در مسابقات ملی پل فولادی ایران :

مسابقات ملی پل فولادی ایران در سال ۹۵
مسابقات ملی پل فولادی ایران سال ۹۲
مسابقات ملی پل فولادی ایران سال۹۱

 

سوابق حضور در مسابقات سازه های ماکارونی :
اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشگاه مراغه
سازه ماکارونی مسابقات شمال غرب کشور
مسابقات استانی دانشگاه ایلخچی
دومین دوره مسابقات کشوری دانشگاه مراغه
مسابقات داخلی دانشگاه آزاد مرند

 

مقام های کسب شده در مسابقات سازه ماکارونی :

رتبه سوم سازه های فولادی در سال ۱۳۹۵

رتبه چهارم جشنواره ایده پردازی نزاجا در حوزه مهندسی در سال ۹۴
رتبه دوم مسابقات کشوری پل فولادی سبک ترین سازه سال ۹۲
رتبه دوم مسابقات کشوری پل فولادی زیباترین سازه سال ۹۲
رتبه سوم مسابقات کشوری پل فولادی کاراترین سازه سال ۹۲
رتبه پنجم مسابقات کشوری پل فولادی خیز سازه سال ۹۲
رتبه سوم مسابقات کشوری پل فولادی( گرایش اقتصادی ترین سازه ) ۹۱
رتبه دوم مسابقات کشوری مراغه
رتبه سوم مسابقات کشوری مراغه
رتبه اول سازه زیبا مسابقات شمال غرب کشور
رتبه پنجم مسابقات راندمان شمال غرب کشور
رتبه اول زیبایی مسابقات استانی ایلخچی
رتبه دوم راندمان مسابقات استانی ایلخچی
رتبه سوم راندمان مسابقات استانی ایلخچی
رتبه هشتم مسابقات کشوری مراغه
رتبه اول مسابقات داخلی دانشگاه آزاد مرند گرایش راندمان و سنگین

 

سوابق تدریس دوره های سازه ماکارونی:

تدریس در پژوهشسرای آذربایجان در سال ۱۳۹۴

تدریس در کارگاه سازه ماکارونی ناحیه ۳ تبریز در سال ۱۳۹۵

تدریس در کارگاه سازه ماکارونی دانشگاه شهید مدنی تبریز در سال ۱۳۹۵

سوابق داوری در مسابقات سازه ماکارونی:

داور و عضو کمیته اجرایی اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان – تبریز ۱۳۹۵