مهندس مجید بکطاشی

مجید بکتاش

مهندس مجید بکطاشی

کارشناس مهندسی معماری

 

سابقه اجرایی در مسابقات سازه ماکارونی :

عضو کادر اجرایی اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان تبریز ۱۳۹۵

سوابق حضور در مسابقات سازه ماکارونی :

دانشگاه خاوران مشهد

دانشگاه سراسری مراغه

دانشگاه سراج تبریز

مسابقات sbc

زرپل تهران

دانشگاه آزاد زنجان

دانشگاه روزبه زنجان

 

مقام های کسب شده در مسابقات سازه ماکارونی :

رتبه دوم مسابقات کشوری آزاد زنجان

رتبه اول و دوم مسابقات استانی روزبه زنجان

رتبه  چهارم دانشگاه مراغه

رتبه  چهارم زر پل

رتبه  پنجم دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

سوابق تدریس دوره های سازه ماکارونی:

دانشکده سما زنجان

دانشگاه روزبه زنجان