مهندس علی اصغری

47

مهندس علی اصغری

کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه

 

سوابق داوری در مسابقات سازه ماکارونی:

داور و عضو کمیته اجرایی اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان – تبریز ۱۳۹۵

 

سوابق حضور در مسابقات سازه ماکارونی :

دومين دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی ،مراغه آبان ۹۲
پنجمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی ،زنجان اسفند ۹۱
اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی ، مراغه اردیبهشت ۹۱
مسابقات شمالغرب کشور سازه های ماکارونی ، تبریز خرداد ۹۰

مقام های کسب شده در مسابقات سازه ماکارونی :

رتبه دوم در اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی ، دانشگاه مراغه اردیبهشت ۹۱

سوابق تدریس دوره های سازه ماکارونی:

دوره آموزش ساخت سازه های ماکارونی دانشگاه آزاد مرند

دوره آموزش ساخت سازه های ماکارونی پژوهشسرای دانش آموزی هادی شهر

دوره آموزش ساخت سازه های ماکارونی پژوهشسرای دانش آموزی جلفا