مهندس عبدالعلی رضایی

مهندس عبدالعلی رضایی

مهندس عبدالعلی رضایی

 

کارشناس مهندسی عمران – عمران

عضو انجمن بتن ایران

حضور در چندین دوره از مسابقات کشوری سازه های ماکارونی