مهندس رضا اله ویرن

36

مهندس رضا اله ویرن

کارشناس مهندسی معماری

 

سوابق داوری در مسابقات سازه ماکارونی:

داور و عضو کمیته اجرایی اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان – تبریز ۱۳۹۵

سوابق حضور در مسابقات سازه ماکارونی :

دانشگاه خاوران مشهد

دانشگاه سراسری مراغه

دانشگاه سراج تبریز

مسابقات sbc

زرپل تهران

دانشگاه آزاد زنجان

دانشگاه روزبه زنجان

 

مقام های کسب شده در مسابقات سازه ماکارونی :

رتبه دوم مسابقات کشوری دانشگاه آزاد زنجان

رتبه اول و دوم مسابقات استانی دانشگاه روزبه زنجان

رتبه چهارم دانشگاه مراغه

رتبه چهارم زر پل

رتبه پنجم دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

سوابق تدریس دوره های سازه ماکارونی:

دانشکده سما واحد زنجان

دانشگاه روزبه زنجان

سازمان فنی و حرفه ای استان زنجان

آموزشگاه بلوری زنجان