مهندس بهنام قاسمی

مهندس بهنام قاسمی

مهندس بهنام قاسمی

کارشناس ارشد مهندسی معماری

  • كارهاي تحقيقاتي انجام شده و مصوب

پایان نامه   (طراحی اکو موزه )

ثبت اختراع ملی و بین المللی (بتن فوق سبک هوشمند کشی)

اختراع برتر سال ۲۰۱۴ و برنده طلای مسابقات iENA آلمان

ثبت اختراع ملی و بین المللی (بتن فوق سبک هوشمند کشی)

برنده مدال نقره مسابقات بین المللی اختراعات کرواسی ۲۰۱۴

مقاله  (هویت و توسعه پایدار)

پایان نامه   (طراحی نمایشگاه بین المللی اتومبیل های مدرن با رویکر معماری های-تک )

  • سوابق تدریس

موسسه آموزش عالی روزبه

دانشکده فنی و حرفه ای الغدیر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان