تماس با ما

ارتباط با مدیر وبسایت (مهندس سعید قاسم پور) :

Mobile & Telegram :   ۰۹۳۶۳۷۷۸۵۷۵
E_mail :   s.ghasempoor@live.com

شماره فکس:  …

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

کانال ها و گروه های تلگرامی ما :

کانال رسمی شبیه سازی سازه های خرپایی ایران:
https://t.me/itssa

کانال رسمی مسابقات ملی سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان:
https://t.me/NSSC_AzarbayjanCup

کانال  فروشگاه ماکارونی های سازه ای:
https://t.me/itssa_sss

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

صفحه اینستاگرام کاپ آذربایجان :
instagram.com/AzarCup.ir